Vrijwilligers

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Voor een bewoner in Tevona betekent een vrijwilliger een  belangrijke ‘meerwaarde’ in zijn/haar leven : hij/zij vormt een extra paar handen, hij/zij is een vriend en kan als mens kort bij de bewoner staan door gewoon zichzelf te zijn.
De vrijwilliger kan, naargelang de eigen interesse en mogelijkheden, ook een persoonlijke toets geven aan de vrijetijdsbesteding van de gasten/bewoners.
Leeftijd, opleiding enzovoorts zijn niet zo belangrijk…

Enkele uitspraken van onze bewoners over wat een ‘vrijwilliger’ voor hen betekent: 

Iemand die tijd voor je maakt
Iemand die je helpt en steunt
Iemand die altijd klaarstaat
Iemand die gratis iets voor je doet
Een goede mens…
Een ander gezicht in huis…
Iemand waarop je kan terugvallen
Iemand die met je praat
Goed gezelschap
Iemand die je mee uit neemt…
Een VRIEND….

Een vrijwilliger is dus van onschatbare waarde….

In Tevona hebben we taakgerichte vrijwilligers en relatiegerichte vrijwilligers. Onder taakgericht verstaan we: mensen die iets willen ‘doen’, die graag met hun handen bezig zijn, die aan een activiteit  willen meehelpen. Met relatiegericht bedoelen we mensen die meer geïnteresseerd zijn in het opbouwen van een relatie met een gast /bewoner, of een groep gasten/bewoners.

Vrijwilligers zijn altijd welkom…
Heb je interesse ?
Wil je meer weten over vrijwilligerswerk in Tevona?

Contactpersonen
Regio Genk: Stefan Mockers: regiodirecteur
                      089 84 95 13
                      stefan.mockers@tevona.be

Regio Zuidoost-Limburg: Marie-Louise Thomas: regiodirecteur
                                             012 45 12 91
                                             marie-louise.thomas@tevona.be

Regio Hasselt: Stefan van Hertum: regiodirecteur
                          011 22 69 32
                          stefan.van.hertum@tevona.be

Ambulante diensten:  Linda Baps: directeur
                                        011 37 87 44
                                        linda.baps@tevona.be

Design: Kerfuffle.be