Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is beperkte, handicap specifieke ondersteuning waar-voor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Bovendien is het niet nodig om op de centrale wachtlijst geregistreerd te worden.

Er zijn wel enkele voorwaarden om op deze vorm van ondersteuning beroep te kunnen doen

 • je bent jonger dan 65 jaar
 • je verblijft in België
 • je hoeft nog geen erkenning van het VAPH te hebben, maar er moet wel minstens een vermoeden van een beperking zijn
 • je krijgt nog geen ondersteuning van een VAPH-dienst of VAPH-voorziening
 • je hebt nog geen Persoonlijk Assistentie Budget (PAB)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: ambulante of mobiele begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie. Hieronder leggen we de drie vormen uit.

Ambulante of mobiele begeleiding

De ondersteuning kan zich situeren op volgende gebieden:

 • de organisatie van je huishouden
 • zoeken naar betaalbare huisvesting
 • je budget
 • je administratie
 • je werksituatie
 • leren zelfstandig wonen
 • relaties
 • de opvoeding van je kinderen.

Ambulante begeleiding: dit is wanneer de zorgvrager zich verplaatst naar Tevona
Mobiele begeleiding: dit is wanneer de begeleiding van Tevona zich naar de zorgvrager verplaatst.

Bij het begin van een begeleiding is er vaak nood aan een intensieve ondersteuning. Daarom kan je tot 48 begeleidingen krijgen gedurende de eerste twee jaren samen. Daarna kan je maximaal 12 begeleidingen per jaar krijgen.
Er zal eerst een intakegesprek worden vastgelegd om na te gaan of deze vorm van on-dersteuning je kan verder helpen.

Contact
Marita Bosch: intakeverantwoordelijke
011 21 17 66
marita.bosch@tevona.be

 

Dagopvang

Dagopvang wil zeggen dat je naar een centrum voor dagbesteding kan komen binnen Tevona, in de regio Genk, Hasselt of Zuidoost Limburg . Er wordt een zinvolle dagbesteding aangeboden.
Je  kan per jaar maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen naar een dagcentrum ko-men. Je kan ook gebruik maken van halve dagen.
Er zal eerst een intakegesprek worden vastgelegd om na te gaan of deze vorm van on-dersteuning je verder kan helpen en of er opvangruimte is binnen het dagcentrum.

Contact

 

Verblijf

Verblijf wil zeggen dat je kan komen overnachten in één van de initiatieven van Tevona.
Je kan maximaal 12 nachten per jaar in een voorziening verblijven. Er zal eerst een inta-kegesprek worden vastgelegd om na te gaan of deze vorm van ondersteuning je verder kan helpen en of er opvangruimte is in het initiatief.

Contact

 

Combinatiemogelijkheden

Wil je zowel overdag als ’s nachts opvang, dan kan je dagopvang en verblijf combineren. Dagopvang en verblijf zijn ook te combineren met begeleiding.

Design: Kerfuffle.be