Logeren

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

De bedoeling van logeerfunctie is om personen met een beperking die bij ouders of familie verblijven, de mogelijkheid te bieden uit logeren te gaan in een bestaande voorziening van Tevona, en dit zonder zware procedures.
Een inschrijving bij het VAPH, voor om het even welke zorgvraag, is voldoende als toegangsticket.

Je kan maximaal 30 dagen per jaar komen ‘logeren’.
De wooninitiatieven van Tevona voorzien de mogelijkheid van deze opvang voor korte duur (minstens 12 uur, overnachting inbegrepen).
Een aantal factoren worden nagegaan: welke woonvoorziening leunt het meest aan bij de ondersteuning die je nodig hebt, is er een plaats/kamer vrij, is het logement haalbaar voor het team en de medebewoners…

Contact
Naargelang de regio waar de vraag voor logement zich stelt: zie contact 

Design: Kerfuffle.be