Kort Verblijf

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

Kortverblijf biedt – voor een periode van maximum 92 dagen per 5 jaar – opvang aan personen met een verstandelijke beperking in een residentieel kader.

De aanleiding tot opname kan zeer divers zijn:

  • de persoon met een beperking wil er eens tussenuit: op vakantie, tot rust komen, tijdelijk verblijven in een andere omgeving
  • een noodsituatie waarin de persoon terechtkomt
  • vraag van familie naar ademruimte, naar pauzering
  • als overgang naar een andere woonvorm

De ondersteuning die in het Kortverblijf geboden wordt, verschilt daarom sterk van persoon tot persoon. De eigenheid ligt vooral in het tijdelijk karakter van het ondersteuningsaanbod.
Tevona biedt woonopvang aan 4 personen voor kortverblijf in de Borggraaf. De 4 studio’s zijn geïntegreerd in het woonaanbod dat Tevona hier reeds biedt. Daardoor kan er flexibeler ingespeeld worden op de ondersteuningsnoden van de verschillende bewoners en ontstaan er kansen tot onderling sociaal contact.

Design: Kerfuffle.be