Families

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

De familie is voor Tevona een voorname partner in de zorg.

De gast die, op volwassen leeftijd, beroep doet op diensten van Tevona heeft reeds een hele levensgeschiedenis achter zich. Zijn familie heeft daarin een cruciale en onvervangbare plaats. Daar liggen zijn wortels. Om zijn eigenheid te kunnen ontwikkelen is het van wezenlijk belang dat hij zijn familiale situatie een plaats kan geven. De bedoeling is dat de gast zich kan ontplooien vanuit verbondenheid met de voor hem betekenisvolle personen.

Veelal zijn de ouders of andere familieleden de hulpvragers t.a.v. de organisatie. Het is dan meestal niet hun wens om de zorg volledig aan de organisatie over te laten. Zij verlangen hun deel te blijven opnemen. Zij wensen dan ook dat zij voldoende nauw betrokken blijven bij de dagelijkse gang van zaken en dat rekening gehouden wordt met hun mening en beslissingen.

Om de families hierin tegemoet te komen zijn er in Tevona een aantal overlegorganen, zowel overkoepelend als regionaal, waarbij de familie een belangrijke inbreng heeft. Voorts zijn de families altijd welkom in onze initiatieven, er zijn georganiseerde contacten op vlak van individuele samenwerking, en ook met de families als groep.

Design: Kerfuffle.be