De Borggraaf

Waarschuwingsbericht

Mean Menu style requires jQuery library version 1.7 or higher, but you have opted to provide your own library. Please ensure you have the proper version of jQuery included. (note: this is not an error)

In de Borggraaf wonen 14 bewoners in individuele studio’s. Het initiatief richt zich tot mensen die op vlak van huishoudelijke vaardigheden en zelfredzaamheid een vrij zelfstandig leven aankunnen en dit ook wensen. Echter omwille van een bijkomende problematiek – overwegend van psychische aard of op vlak van persoonlijkheid – beschikken zij niet over voldoende draagkracht om dit te kunnen waarmaken.
De geboden ondersteuning is beperkt en meer episodisch van karakter.

In de Borggraaf is ook de woonvorm Kortverblijf ondergebracht .
Kortverblijf biedt – voor een beperkte periode – woonopvang aan 4 personen. (zie verder)
 

Design: Kerfuffle.be